Történeti áttekintés 1.

A politikai rendőrség

1945-1946-ban papíron még csak a magyar főváros, Budapest rendőrkapitányságának egyik osztályaként funkcionált. Gyakorlatilag már ebben az időben, a legtöbb esetben és ügyben kivonta magát a Főkapitányság irányítása alól. 1946 őszén a Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztályaként (ÁVO) már országos hatáskört kapott.

1948 őszén közvetlen miniszteri irányítás alá rendelték, így jött létre a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága (BM ÁVH).

1950 januárjától – a Belügyminisztériumtól is elkülönítve – Államvédelmi Hatóság (ÁVH) néven önálló országos hatókörű főhatóságként működött.

Rendőrök kitüntetése a Mosonyi utcai Toloncház udvarán 1947-ben – Gyarmathy Lívia gyűjtése Péter Gábor altábornagy a Magyar Vagon- és Gépgyárban 1949 áprilisában – ÁBTL 2.1. XIII/17.
Rendőrök kitüntetése a Mosonyi utcai Toloncház udvarán 1947-ben – Gyarmathy Lívia gyűjtése Péter Gábor altábornagy a Magyar Vagon- és Gépgyárban 1949 áprilisában – ÁBTL 2.1. XIII/17.
Az ÁVH felvonulása 1950-ben – Gyarmathy Lívia gyűjtése
Az ÁVH felvonulása 1950-ben – Gyarmathy Lívia gyűjtése

Az Andrássy út 60. és a pincebörtönök

1945 kora tavaszán az Andrássy út 60.-ban rendezkedett be a politikai rendészeti osztály, majd fokozatosan birtokba vette az egész háztömböt. Az 1940-es évek végére, az 1950-esek elejére az Andrássy út 60. és a fekete, lefüggönyözött autó a rettegés jelképévé vált, országszerte az éjszakai csengőfrász tartotta félelemben az embereket.

Budapest területén a politikai rendőrség, a Honvédelmi Minisztérium KatonaPolitikai Osztálya és a szovjet hatóságok úgynevezett pincebörtönöket tartottak fent, ahol a letartóztatottakat őrizték és kínozták, és a kihallgatásokat lefolytatták.

„A legválogatottabb verési módok, kezdve a talpalástól, ami azt jelentette, hogy cipő nélkül addig verték a talpamat, amíg olyan dagadt lett, hogy a cipőt a kezembe kellett kivinni, amikor kivánszorogtam. (…) A hónap végén olyan állapotban voltam, hogy azt mondtam, hogy bármit aláírok, még ha fölakasztanak akkor is, és aláírtam a jegyzőkönyvet, aminek alapján internáltak.”
(Ruby Frigyes volt recski internált vallomása)

Az Andrássy út 60., a politikai rendőrség hírhedt központja még a nyilas időkben– Gyarmathy Lívia gyűjtése ÁVH-pince a Belgrád rakpart 5. szám alatt – dr. Kutrucz Katalin felvétele
Az Andrássy út 60., a politikai rendőrség hírhedt központja – Gyarmathy Lívia gyűjtése ÁVH-pince a Belgrád rakpart 5. szám alatt – dr. Kutrucz Katalin felvétele
ÁVH-pince a Belgrád rakpart 5. szám alatt – dr. Kutrucz Katalin felvétele A váci fegyház „doberdója” – Herendi Péter fotója<br />Itt „dolgozták meg” az oda egy – ma már lefalazott – csigalépcsőn lehurcolt rabokat.
ÁVH-pince a Belgrád rakpart 5. szám alatt – dr. Kutrucz Katalin felvétele A váci fegyház „doberdója” – Herendi Péter fotója
Itt „dolgozták meg” az oda egy – ma már lefalazott – csigalépcsőn lehurcolt rabokat.
magyar