Külföld

A 2. világháború befejezésével a szovjet érdekszférába került közép, kelet, illetve dél-kelet európai országokban fokozatosan, hol gyorsabban, hol lassabb ütemben bevezették a szovjet politikai, államigazgatási – törvénykezés, büntetés-végrehajtás stb. – gazdasági mintákat, melyek hatékony kivitelezésében kirendelt szovjet tanácsadók is segítettek. Az állam működését, illetve az egyének életét minden téren ellenőrizték. Ezekben az országokban, - mint a Német Demokratikus Köztársaság (NDK), Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, Jugoszlávia, Bulgária, Albánia, Románia – hasonló forgatókönyvek alapján, hasonló módszerekkel hozták létre az internáló – és kényszermunkatáborokat. Két igen fontos célja volt ezen táborok létrehozásának. Az elsődleges az volt, hogy kiiktassák a népi demokratikus államrend „ellenségeit”. Ide tartoztak azok, akiket etnikai csoportként (szudétanémetek, svábok, magyarok, ukránok, albánok, stb.) a kollektív bűnösség elve alapján büntettek. Kellett a házuk, és az ingó vagyonuk. A másik kategóriába sorolták azokat a valós és képzelt politikai „ellenségeiket”, akiket ki akartak vonni a közéletből, akkor is ha nem volt elegendő törvényes bizonyíték ellenük egy ítélethez. Ezért a szovjet jogrendszer alkotta rendszabályok és rendeletek alapján internálták őket. Az idő haladtával e csoport egyre jobban bővült, a társadalom szinte minden rétegét érintette. Másodlagos célként, szüksége volt erre a minél több ingyen munka és munkaerő megszerzése érdekében. Bányákban, üzemekben, fakitermeléseknél, építkezéseken, mezőgazdasági munkák végzésénél alkalmazták a táborok „lakóit”.
Az említett országokban létrehozott táborok (láger, kényszermunkatábor, koncentrációs tábor, munkatábor) többsége, munkatábor vagy elosztó, gyűjtőtábor volt, ahonnan különböző munkahelyekre küldték a foglyokat. Barakkokat építettek fából, vagy kőből, vagy „örököltek” pl. Csehszlovákiában, Lengyelországban a fennmaradt német táborokból.
A táborokban kivétel nélkül nagyon rossz volt a foglyok élelmezése, a higénia és az egészségügyi ellátás. Embertelen körülmények között tartották itt az internáltakat, és embertelenül is bántak velük.

Az egérmutatóval az Európa térkép nagyítható.

Európa

magyar