Buda-dél internálótábor (1945–1949)

A Buda-dél (vagy dél-Buda) internáló – és gyűjtőtábor - volt Károly-laktanya -, a Budaörsi út 61. szám alatt működött. A háború után az első nagy gyűjtőtábora az internáltaknak, ahonnan különböző építési, szerelési, kitermelési munkákra vitték az internáltakat.

„Budadélen kialakult az élet. Megvoltak a szabályok. Volt egy fürdő, ahová nagyon-nagyon ritkán jutottunk. Volt látogatás, ritkán engedély csomagra, voltak könyvek. Volt fogda, ahol az embereket megverték, éheztették, lerongyolódva, lefogyva jöttek ki onnan, igazán rohadtul néztek ki. De ez mégsem hasonlított az ávéhás recski gépesített gonoszsághoz. … Az hogy itt a gonoszságnak még volt emberi tényezője. Itt néha még lehetett nevetni, itt még érezted, hogy élsz.”  (Györgyey F. Aladár visszaemlékezése. Böszörményi, 39.)

Az I. ezredben voltak a műhelyek (asztalos, cipész, szabóműhely, iparművészek és festők).
A II. ezredben szállásolták el a nőket.
A III. ezredben szintén munkások voltak. Ide azok kerültek, akiket sokszor maga a táborparancsnok, Ruscsák Lajos osztott be oda. Akinek a kezét elég kérgesnek, kidolgozottnak ítélték meg, azokat tették ebbe az ezredbe. Itt tartózkodtak a konyhások, a mosodások, a belső udvar takarítói, a kórház és annak dolgozói.
A IV. ezredben kaptak helyet az ún. „ápoltkezűek”, az értelmiségiek és a gazdaságiak kerültek.
Az V. ezredbe helyezték el a kitelepítésre váró svábokat, népi németeket, majd helyükre később az „intellektüellek” kerültek. A tábor összlétszáma 4000-5000 fő között váltakozott.
1949. április-májusában átköltöztették a Buda-déli internálótábort Kistarcsára, amely átvette a Központi Internálótábor funkciót.

Ruscsák Lajos rendőr alezredes Foghúzás
Ruscsák Lajos rendőr alezredes, a Buda-déli internálótábor parancsnoka ül középen, 1947 – MNM fotótár; „Primitív és durva ember volt, a foglyokat – ha alkalma nyílt rá – a mankójával verte” – emlékezett vissza az egyik internált. Foghúzás Buda-délen, 1947 – MNM fotótár
Az internáltak körlete Beszélő
Az internáltak körlete Buda-délen, 1947 – korabeli propagandafotó, MNM fotótár Az internáltak hozzátartozói beszélőn, 1947 – MNM fotótár
Mise Buda-délen  
Mise Buda-délen, 1947 – MNM fotótár  

 

magyar