Recsk 7

A recski szabadítások

A recski táborba öt főből álló szabadítóbizottság szállt ki. Elnöke Tóth Gyula táborparancsnok lett. A recskiek közül 320-an kerültek a kistarcsai bíróság elé, több mint ezren azonban kiszabadultak, a legutolsók 1953. szeptember 23-án. Egy ekkor készült jegyzőkönyv szerint a tábor vezetése megállapította, hogy befejeződött az addig végzett „termelőmunka”, valamint az internáltak szabadítása.

Minden szabadulóval aláírattak egy titoktartási nyilatkozatot, hogy nem beszélnek senkinek semmiről, ami a táborban történt.

A ténylegesen szabadlábra helyezetteket jelentkezésre kötelezték a lakóhely szerint illetékes rendőrhatóságon, ahol többségüke rendőri felügyelet (ref) aláhelyezték, egy részüket pedig még a korábbi lakóhelyéről is kitiltották.

A recski kerítés és a barakkok – Gyarmathy Lívia gyűjtése A nyilatkozat, amelyet mindenkinek alá kellett írnia – ÁBTL 3.1.9. V-107419.
A recski kerítés és a barakkok – Gyarmathy Lívia gyűjtése A nyilatkozat, amelyet mindenkinek alá kellett írnia – ÁBTL 3.1.9. V-107419.
magyar