Recsk 5

Az alsó tábor és az 1952-ben zajló felülvizsgálatok

Alsó tábor (kistábor)

Recsktől keletre, a Sirokra vezető út bal oldalán terült el az alsó tábor. Az ide vezényelt internáltaknak egyik fő feladata az volt, hogy itt lecsapolják a nagy kiterjedésű mocsaras-lápos területet, illetve az út másik oldalán haladó vasút mellett fogadó épületet építsenek a felsőtáborból érkező kőszállítmánynak. Az alsó táborban dolgozó rabok létszáma 160-170 fő volt.

Felülvizsgálatok

A recski rabok formailag „internált” státusban voltak, azaz helyzetüket hathavonta felül kellett volna vizsgálni. Ehhez képest összesen egy felülvizsgálat történt 1952 második felében, de azt sem követte szabadítás. 1952 augusztusában a raboknak a törzsépület és az internált körlet között gyorsan egy nagyobb barakkot és öt-hat kisebb sátrat kellett építeniük. A barakkot 18-20 kisebb helyiségre választották le, középen hosszában egy keskeny folyosóval. Minden helyiségbe egy kis asztalt és két széket tettek. Elkészültét követően megérkezett Budapestről körülbelül húsz fiatal államvédelmi nyomozó és öt-hat idősebb államvédelmi vizsgálótiszt. Megkezdődött az internáltak felülvizsgálata a táborban.

z alsó tábor helye – Gyarmathy Lívia gyűjtése Recsk falu – Gyarmathy Lívia gyűjtése
Az alsó tábor helye – Gyarmathy Lívia gyűjtése Recsk falu – Gyarmathy Lívia gyűjtése

Egészségügyi ellátás, tisztálkodás, élelmezés

Recsken a kórház eleinte az istálló épületében kapott helyet. 1951 tavaszára felépült az úgynevezett kórházbarakk, amelyet nagyon gyengén szereltek fel, tulajdonképpen csak egyfajta segélyhelyként funkcionált. Voltak olyan „műszerek”, amelyeket ott helyben, a műhelyben készítettek el, hogy az orvos tudjon műteni. A kórházban volt két rendelő helyiség, néhány ágy és 12-14 szalmazsák, amely a súlyosan beteg internáltak elhelyezésére szolgált.

„A barakkban volt két betongyűrű, az iváshoz és a mosakodáshoz hordták tele vízzel. Meleg vizes fürdés csak havonta egyszer volt engedélyezve.”
(Madaras Ferenc visszaemlékezése)

„A penészes kenyereket azon a kocsin hozták, amelyiken a trágyát szállították. Volt egy kefélőbrigád, öregekből, akik a penészt kefélték le súroló-borosta kefével, ezt is megették, nem volt eldobnivaló.”
(Böszörményi Géza visszaemlékezése)

Akkor láttak húst, amikor zsizsikes borsót kaptak. Néhányan a munkahelyre menet a disznóólaknál megálltak, és az ujjukkal kaparták ki a disznók által meghagyott korpát.

A kórház feltételezett helye a táborban – Bank Barbara felvétele A fürdő helye a táborban – Ma már csak egy megrozsdásodott csap jelzi a helyét – Bank Barbara felvétele
A kórház feltételezett helye a táborban – Bank Barbara felvétele A fürdő helye a táborban – Ma már csak egy megrozsdásodott csap jelzi a helyét – Bank Barbara felvétele
A barakkok helyei – Bank Barbara felvétele
A barakkok helyei – Bank Barbara felvétele
magyar