Történeti áttekintés 4.

A recski szabadítások

A recski táborba öt főből álló szabadítóbizottság szállt ki. Elnöke Tóth Gyula táborparancsnok lett. A recskiek közül 320-an kerültek a kistarcsai bíróság elé, több mint ezren azonban kiszabadultak, a legutolsók 1953. szeptember 23-án. Egy ekkor készült jegyzőkönyv szerint a tábor vezetése megállapította, hogy befejeződött az addig végzett „termelőmunka”, valamint az internáltak szabadítása.

Minden szabadulóval aláírattak egy titoktartási nyilatkozatot, hogy nem beszélnek senkinek semmiről, ami a táborban történt.

A ténylegesen szabadlábra helyezetteket jelentkezésre kötelezték a lakóhely szerint illetékes rendőrhatóságon, ahol többségüke rendőri felügyelet (ref) aláhelyezték, egy részüket pedig még a korábbi lakóhelyéről is kitiltották.

A recski kerítés és a barakkok – Gyarmathy Lívia gyűjtése A nyilatkozat, amelyet mindenkinek alá kellett írnia – ÁBTL 3.1.9. V-107419.
A recski kerítés és a barakkok – Gyarmathy Lívia gyűjtése A nyilatkozat, amelyet mindenkinek alá kellett írnia – ÁBTL 3.1.9. V-107419.

A kistarcsai, a kazincbarcikai és a tiszalöki tábor szabadításai

A szabadításokat végző bizottság elnöke mindegyik táborban az akkori táborparancsnok lett: Kistarcsán Urbán Rezső államvédelmi százados, Kazincbarcikán Lovasi János büntetés-végrehajtási százados, TiszalökönDornai Sándor büntetés-végrehajtási hadnagy.

A kistarcsai internálótáborból a felülvizsgálatok és a szabadítások eredményeként 1141 volt internált szabadult, közülük a szabadítóbizottság 264 személy esetében javasolta, hogy állítsák bíróság elé, illetve 73 volt kistarcsai internáltat kitiltott a lakhelyéről. A kazincbarcikai tábort 1953. szeptember 13-án zárták be. 1953 őszén, a táborok felszámolásakor Kazincbarcikáról hetven főt állítottak Kistarcsán bíróság elé.

A táborok felszámolásának a határideje 1953 október vége volt. Ehhez képest a tiszalöki internáló- és hadifogolytáborban novemberben még 1020 személy volt – elsősorban német állampolgárok –, akiket a Tiszalöki Erőmű építéséhez vezényeltek ki.

A tiszalöki emlékmű a tábor eredeti helyén – Bank Barbara felvétele Az egykori kistarcsai internálótábor épületei – Lánczi András felvétele, 2002
A tiszalöki emlékmű a tábor eredeti helyén – Bank Barbara felvétele Az egykori kistarcsai internálótábor épületei – Lánczi András felvétele, 2002
magyar