Lengyelország

A táborok többsége Lengyelországban internáló tábor volt, de közülük néhányat munkatábornak is lehet nevezni. A háború utolsó időszakában 30 tábort állítottak fel, 50-60 ezer német hadifogoly számára, de ide zárták az antikommunista lengyel partizánmozgalom tagjait és közel 100 ezer népi németet, volksdeutch-ot.16 
A német koncentrációs táborok közül a Majdanek-i, a Skrobów-i és a Jaworznó-i táborokat a szovjet hadsereg újra megnyitotta az antikommunista partizánok számára, akik a fennálló népi demokratikus rendszer ellenségei lettek.
Lengyelországban a nagyobb táborok Jaworzno, Chrusty, Sikawa, Mysłowice, Libiaź és Mielęcin voltak. 1945 és 1951 között az egyik legnagyobb tábor, a Jaworznó-i volt, ahol 1945-1947 között több mint 7000 ember halt meg. 1947 és 1949 tavasza között ide szállítottak 3800 ukrán internáltat, férfiakat, nőket, gyerekeket. 1951-ben átnevelő táborrá átalakították, és minden nyomot eltűntettek az előző évek szörnyűségeiből. A Jaworznó-i tábor a „Haladás börtöne” lett, mintegy 35 ezer hektáron, 2-3 ezer fiatalt tartottak fogva. 1956-ig több mint 10 ezren fordultak meg a táborban, majd 1956 után felszámolták. E táborkomplexumnak a lengyel történeti irodalma az eddig legfeldolgozottabb.
Meg kell még említeni a Varsó 1. számú táborát, ahol a legtöbb „politikai” internált volt. Több mint 10 ezer embert tartottak itt fogva.
1945. november 16-án Roman Zambrowski ideológiai irányítása alatt, létrehoztak egy különleges bizottságot a „visszaélések és a gazdasági vandalizmus” jogcímén. A Különleges Bizottság által internált foglyok száma 1946 és 1952 között 1440-ről, 22.400 főre emelkedett. 1953 tavasza után, Sztálin halálát követően az internáltak száma megcsappant. 1954 decemberében a Különleges Bizottságot feloszlatták, amely a kutatások szerint több mint 90 ezer személyt internált.
Az internáltakat – mint minden helyen – bányákban, építkezéseken, mezőgazdasági munkálatoknál foglalkoztatták.

LengyelországForrás: Bank Barbara - A volt szocialista országok internáló- és munkatáborai – Csehország, Lengyelország, Jugoszlávia (1945–1956)
in: Hantó Zsuzsa - Kitiltott családok. Magyar Ház Kiadó, Budapest, 2010.

magyar